Informacijos apie pirkimus nebereikės skelbti „Informaciniuose pranešimuose“

Informacijos apie pirkimus nebereikės skelbti „Informaciniuose pranešimuose“

Viešųjų pirkimų tarnyba (VPT) informuoja, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio pakeitimas, kad Perkančioji organizacija nebeturės prievolės „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ skelbti skelbimų apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį.

Papildomai paaiškiname, jog, jei perkančioji organizacija iki 2017-01-01 „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“ yra paskelbusi apie pradedamą pirkimą, tai nuo 2017-01-01 apie to paties pirkimo nustatytą laimėtoją, ketinamą sudaryti pirkimo sutartį bei sudarytą pirkimo sutartį skelbti nebeturės.

Atkreipiame dėmesį, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. perkančiosioms organizacijoms išlieka pareiga nedelsiant (bet ne anksčiau negu skelbimas bus išsiųstas Europos Sąjungos oficialiųjų leidinių biurui ir (ar) paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje) viešinti informaciją apie pradedamą bet kurį pirkimą, taip pat nustatytą laimėtoją ir ketinamą sudaryti bei sudarytą pirkimo sutartį savo interneto svetainėje.

Viešųjų pirkimų įstatymo 7 straipsnio pakeitimu siekiama sumažinti perkančiosioms organizacijoms tenkančią administracinę ir finansinę naštą.

Leave a Reply

Your email address will not be published.