Viešųjų pirkimų paslaugos ir konsultacijos

Viešųjų pirkimų paslaugos ir konsultacijos

Organizuojame atvirus mokymus viešųjų pirkimų temomis, taip vedame mokymus Užsakovų pageidaujamoje vietoje. Galime pritaikyti mokymo programą konkrečioje srityje veikiančioms įmonėms ar perkančiosioms organizacijoms, pagal individualius poreikius, pavyzdžiui:
Viešieji pirkimai “Komunalinio sektoriaus” perkančiosioms organizacijoms;
Viešieji pirkimai “Klasikinio sektoriaus” perkančiosioms organizacijoms;
Viešieji pirkimai mažoms perkančiosioms organizacijoms;
Viešieji pirkimai pradedantiesiems;
Viešieji pirkimai patyrusiems;
Viešieji pirkimai tiekėjams;
Viešieji pirkimai statybos sektoriuje;
ir pan.

Galimos viešųjų pirkimų mokymų potemės:

Viešieji pirkimai – nuo ko pradėti
Viešųjų pirkimų principai;
Pirkimo dokumentų rengimas: Kvalifikaciniai reikalavimai, Techninė specifikacija,
Pasiūlymų pateikimas, ir vertinimas,
Pasiūlymų ir sutarties vykdymo užtikrinimas;
Jungtinė veikla ir ir tiekėjų bendradarbiavimas teikiant pasiūlymą ir vykdant pirkimo sutartį;
Subtiekėjų pasitelkimas;
Pasiūlymų rengimo ir vertinimo ypatumai;
Neįprastai mažos kainos institutas;
Mažos vertės pirkimų ypatumai, apklausos pirkimo procedūros
Pirkimo sutarčių sudarymas, jų galiojimas, keitimas;
Žalos atlyginimas;
Atsakomybė už viešųjų pirkimų pažeidimus;
Pasiūlymų konfidencialumo reikalavimai;
Pirkimų planavimas ir pirkimo vertės skaičiavimas, pirkimų suvestinės;
Elektroniniai pirkimai per Centrinę viešųjų pirkimų informacinę sistemą (CVP IS) Centralizuoti pirkimai;
Supaprastintų pirkimų taisyklės;
Pirkimo organizatoriaus ir viešojo pirkimo komisijos veikla;
Pirkimo būdai;
Mažos vertės pirkimai, pirkimai apklausos būdu;
Pasiūlymo galiojimo ir sutarties vykdymo užtikrinimas;
Pirkimų ataskaitos;
Viešųjų pirkimų ginčai: pretenzijos ir ieškiniai;
Naujausia teismų praktika.;
ir kitos potemės.

Leave a Reply

Your email address will not be published.