Keičiasi viešųjų pirkimų reglamentavimas

Keičiasi viešųjų pirkimų reglamentavimas

Seimas priėmė Viešųjų pirkimų įstatymo pataisas, Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymą ir lydimųjų teisės aktų pakeitimus (projektai Nr. XIIP-3750(3) ES, Nr. XIIP-3751(3) ES), kuriais  nuspręsta tobulinti viešųjų pirkimų sistemą. Už pagrindinio Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimus balsavo 86 Seimo nariai, prieš – 7, susilaikė 11 parlamentarų.

Viešųjų pirkimų įstatymų pakeitimais įgyvendinamos 2014 m. vasario 26 d. priimtos dvi naujos klasikinio ir komunalinio sektoriaus pirkimų direktyvos (Direktyva 2014/24/ES ir Direktyva 2014/25/ES), kurių nuostatos turi būti perkeltos į nacionalinę teisę.

Nauju Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ir pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymu siekiama užtikrinti vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų atliekamų pirkimų ir projekto konkursų efektyvumą ir skaidrumą. „Komunalinio sektoriaus pirkimų taisyklės supaprastinamos ir didinamas jų lankstumas, perkantiesiems subjektams suteikiama daugiau pasirinkimo galimybių, sumažinama jiems ir tiekėjams tenkanti administracinė našta. Tai padidins išlaidų efektyvumą, užtikrins geriausius pirkimų rezultatus pagal kainos ir kokybės santykį. Supaprastintos ir efektyvesnės pirkimų procedūros bus naudingos visiems ūkio subjektams, paskatins smulkiojo ir vidutinio verslo įmonių dalyvavimą, pritrauks daugiau tiekėjų iš kitų valstybių narių“, – teigiama aiškinamajame rašte.

Seimas dar svarstymo metu nepritarė siūlymui Viešųjų pirkimų įstatyme panaikinti vidaus sandorių galimybę. Tačiau pagal patvirtintas naujas nuostatas vidaus sandoris galės būti sudaromas tik išimtiniu atveju, kai perkant viešojo pirkimo būdu būtų neįmanoma užtikrinti paslaugos teikimo nepertraukiamumo, geros kokybės ir prieinamumo. Vidaus sandorių sudaryti negalės valstybės įmonės, akcinės bendrovės ir uždarosios akcinės bendrovės, kuriose valstybei nuosavybės teise priklausančios akcijos suteikia daugiau kaip 1/2 balsų visuotiniame akcininkų susirinkime.

Kodekse taip pat nustatyta prievolė perkančiosioms organizacijoms pirkti per Centrinę perkančiąją organizaciją (CPO), atliekant ne tik tarptautinius, supaprastintus pirkimus, tačiau ir mažos vertės pirkimų atveju. Tačiau atliekant mažos vertės pirkimus nuspręsta įvirtinti išimtį, kad prievolės pirkti per CPO nebūtų, jei numatoma pirkimo sutarties vertė bus mažesnė kaip 10 tūkst. Eur.

Pagal priimtus pakeitimus už savo veiką atsakyti privalės ne tik Komisijos nariai, ekspertai, stebėtojai, už sutarties vykdymą atsakingi asmenys, bet už perkančiosios organizacijos atliekamus viešuosius pirkimus atsakys ir perkančiosios organizacijos vadovas.

Lydimojo Administracinių nusižengimų kodekso pataisomis Seimas sugriežtino atsakomybę už viešųjų pirkimų ir pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, tvarkos pažeidimus. Pagal priimtas nuostatas už šį nusižengimą perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų vadovams ar jų įgaliotiems asmenims, viešojo pirkimo ar pirkimo, atliekamo vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiojo subjekto, komisijos nariams, balsavusiems už neteisėto sprendimo priėmimą, ekspertams, perkančiųjų organizacijų valstybės tarnautojams ar darbuotojams grės įspėjimas arba bauda nuo 250 iki 3 tūkst. eurų (iki šiol buvo nustatyta nuo 140 iki 740 eurų). Pakartotinis nusižengimas užtrauks baudą nuo 2 iki 6 tūkst. eurų (iki šiol buvo nustatyta nuo 1,05 iki 2,3 tūkst. eurų).

Priimti teisės aktų pakeitimai įsigalios liepos 1 d.

Leave a Reply

Your email address will not be published.